Bestuur

 

Cok, voorzitter, diploma's en verlengingen

 

Dick, 2e voorzitter

 

Els, lotus en evenementen

 

Betsy, penningmeester, cursussen en eindredactie NP

 

Mariet, secretaris, website, ledenadministratie en redactie NP